ŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ

1)ZİHNİYET : Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.

2)ŞİİRDE AHENK: Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.

3)ŞİİR DİLİ : Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur.Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.

4ŞİİRDE YAPI : Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.

5)NAZIM : Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı bir biçimde ifade edilmesidir.

  a)nazım türü : Şiirlerde işlenilen konu ve temaya göre şiirlerin aldığı adlardır.

  b)nazım şekli : Şiirlerin ölçü, nazım birimi, aheng özelliklerine göre aldığı adlardır.

6)ŞİİRDE TEMA :Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.

7)ŞİİRDE GERÇEKLİK VE ANLAM: Şairler edebiyatın konusu olan(insan doğa ve yaşam)alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman, gerçeklik birbirinden farklıdır.Şair herkesin gördüğü bir gerçeği değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.(benzetmeler , mecazlar, söz sanatlarından faydalanılarak)

8)ŞİİR VE GELENEK : Şirlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim, aheng unsurları, ölçü, konu, tema, zihniyet aynı olsada farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler, semboller, birbirlerinden farklı olur.

9)YORUM : Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini, geleneğini...) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !